Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

bawisa
3003 2d3a
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viaHypothermia Hypothermia
bawisa
3332 0cb1 500
Reposted fromexistential existential
bawisa
Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.
— Susan Wiggs - "A między nami ocean..."
bawisa
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
3833 6160 500
bawisa
Chce mi się z Tobą kochać i przygryzam wargi od niepocałunków.
— boli.
bawisa
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
bawisa
Anna Razumovskaya Love Story 2 painting
bawisa
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
bawisa

Pyta mnie, czy jestem szczęśliwy. Nie wiem co odpowiedzieć. Jak leżę obok niej, to tak. A poza tym, poza leżeniem obok niej, to nie wiem.


Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapoolun poolun
bawisa
1204 84c1 500
rainy day
Reposted fromcats cats viaGEEK1 GEEK1

June 22 2017

bawisa
Reposted fromkrzysk krzysk viaMaryiczary Maryiczary
bawisa
5735 1d5d 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viajagaanime jagaanime
bawisa
bawisa
bawisa
bawisa
3996 f681 500
Reposted fromJustMaddie JustMaddie viatoniewszystko toniewszystko
bawisa
7045 d44f
Reposted fromnyaako nyaako viaekatierina ekatierina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl