Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

bawisa
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
bawisa
0957 3a85
Reposted fromcalifornia-love california-love viastrzepy strzepy
bawisa
0163 6683 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaNayu Nayu
bawisa
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
bawisa
Reposted fromthedogs thedogs viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
1745 e416 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
2265 bd04
Reposted fromomphh omphh viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
2278 74da
Reposted fromomphh omphh viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
1577 998e
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz

June 11 2018

bawisa
Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax viaKret Kret
bawisa
0319 b06b 500
Reposted fromFlau Flau viaagatojaa agatojaa
bawisa
bawisa
bawisa
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
bawisa
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie

June 10 2018

3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
bawisa
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viapikkumyy pikkumyy
bawisa

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl