Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

bawisa
6499 db08
Reposted fromdoubleapple doubleapple viamagdenvja magdenvja

October 08 2018

bawisa
Reposted fromFlau Flau viapikkumyy pikkumyy

September 30 2018

bawisa
bawisa
9982 3ad1 500
Reposted fromzciach zciach viamagdenvja magdenvja

August 03 2018

bawisa
bawisa
bawisa
bawisa
9135 3f0f 500
Reposted fromcorvax corvax viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
5870 1954
Reposted fromMatalisman Matalisman viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 30 2018

bawisa
3217 af45 500
bawisa

July 24 2018

bawisa
6065 2436
Reposted fromlaters laters viapikkumyy pikkumyy

July 16 2018

bawisa
9711 d4ea
bawisa
8650 2329
Reposted fromArecaS ArecaS viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
bawisa
1879 31d5 500
Taken by Chris Holmes while swordfishing off the coast of Nova Scotia
Reposted fromFienrira Fienrira viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
7830 fe89 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 03 2018

bawisa
bawisa
Nie jestem pewna czy to my jesteśmy napaleni i zboczeni przez obrazki z zupy które repostowane czy nie przewijają sie od kilku lat. Czy zupa pełna jest tego przez nas.. wiecznie głodnych dotyku, czułości, namiętności.. zboczeńców.
— mysli nie dopuszczam raczej
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viapikkumyy pikkumyy

June 27 2018

bawisa
8065 cf81
Reposted fromvillablaa villablaa vianiezwyykla niezwyykla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl