Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

bawisa
5015 9261 500
Reposted fromsavatage savatage viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
0782 8930
Reposted frombeltane beltane viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
4589 2f91 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
9857 6ce0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy
bawisa
Zapewne tego, co chcę teraz powiedzieć nie zrozumiesz, jednak pewnego dnia zdasz sobie z tego sprawę, że sposobem na przyjaźń, jak uważam, jest znalezienie ludzi, którzy są lepsi niż ty sam. Nie mądrzejszych, nie fajniejszych, lecz bardziej szczodrych, hojniejszych oraz takich, którzy potrafią wybaczać. Gdy już ich znajdziesz, doceniaj ich za to czego mogą cię nauczyć i staraj się ich słuchać, kiedy będą mowić coś o tobie, nie ważne jak złe lub dobre by to było. Przede wszystkim jednak ufaj im, co okaże się być najtrudniejszą rzeczą, jednak najlepszą z możliwych.
— Hanya Yanagihara
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy

May 20 2019

bawisa
bawisa
Reposted fromFlau Flau vianoisetales noisetales
bawisa
8180 355a 500
Reposted fromexistential existential vianoisetales noisetales
7742 0791 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vianoisetales noisetales
bawisa
0439 4a10 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoisetales noisetales
bawisa
9494 d9c8 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vianoisetales noisetales

May 19 2019

bawisa
2380 639f
bawisa
5324 1890 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus
bawisa
5207 c722
Reposted fromxpetqa xpetqa viapiehus piehus
bawisa
1708 3582
Reposted fromipo ipo viapiehus piehus
bawisa
0407 dbb6 500
Wrocław
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viapiehus piehus
bawisa
5964 2e1b 500
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus
bawisaRadiant Flowers Overlook Lyon, France in New Mural by INTI
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viajabolmax jabolmax
bawisa
9703 725c 500
Reposted fromsavatage savatage viajabolmax jabolmax
bawisa
za każdym  razem , gdy zdarzy się coś zabawnego w moim życiu, chcę się z Tobą tym podzielić.
Reposted fromjoannawiktoria joannawiktoria viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl