Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

bawisa
0868 077a
Reposted fromsnowlake snowlake viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu

March 03 2017

bawisa
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viapikkumyy pikkumyy
9294 e51f
bawisa
0734 8253
Wasatch Mountains, this is up by Alta, Utah. Photo by Hansi Photo
Reposted fromcorvax corvax viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
bawisa
bawisa
Całując się w takim deszczu, przynajmniej masz pewność, że ona od razu będzie mokra. 
Moc romantyzmu.
— Perwersje
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaponurykosiarz ponurykosiarz
7157 a096
bawisa
4372 df1d
bawisa
Są podobno takie kobiety, w obecności których mężczyźni gwałtownie zaczynają się czuć mężczyznami i z całą pewnością są mężczyźni, przy których kobieta czuje się przede wszystkim kobietą. Nie ma mocnych na różnicę płci.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromflorentyna florentyna viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa

May 28 2015

6373 b94d
bawisa
0221 9dae
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaponurykosiarz ponurykosiarz

May 17 2015

bawisa
Kobieta boi się agresji, ale kocha siłę mężczyzny bo wtedy się czuje bezpieczna.
— zasłyszane :)
Reposted fromczarnakotka22 czarnakotka22 viapikkumyy pikkumyy
bawisa
Życie jest jak klocki z tetrisa. Jak wszystko pasuje, to nagle znika.
— Fejsbukowe mądrości
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viapikkumyy pikkumyy

May 13 2015

bawisa
Kobiecie, żeby się zakochać nie potrzebna ładnych oczu czy wysokiego prestiżu. Żeby kobieta się zakochała potrzeba szczerych chęci, sposobu traktowania jej tak jak nikt nigdy wcześniej tego nie robił. Patrzenia na nią w ten sposób, jakby nic poza nią nie istniało.
Reposted frommefir mefir viapikkumyy pikkumyy
bawisa
W mowie pewnych ludzi słychać błędy ortograficzne.
— Tuwim
Reposted frompoppyseed poppyseed viapikkumyy pikkumyy
bawisa
bawisa
3157 c836
Reposted fromlittlebreath littlebreath viamagdenvja magdenvja
bawisa
2164 b8c8
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaImaaage Imaaage
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl