Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

bawisa
Brzydkie serca też mają uczucia.
— znalezione
Reposted fromthesmajl thesmajl viapikkumyy pikkumyy
bawisa
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapikkumyy pikkumyy
bawisa

I znów muszę się uczyć, jak zapominać. Od początku.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
bawisa
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viapikkumyy pikkumyy
bawisa
3032 25b2
Reposted fromget-fit get-fit viapoem-orgy poem-orgy
4831 fa3c 500
Reposted fromkneadedbutter kneadedbutter viapoem-orgy poem-orgy
6192 c3ea
Reposted fromwestwood westwood viapikkumyy pikkumyy
bawisa
0845 1cd8
Reposted fromRamme Ramme viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
bawisa
3986 5c55
bawisa

Najmniej odporni jesteśmy na ciosy tych, których kochamy.

— Salman Rushdie
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapikkumyy pikkumyy
bawisa
7568 0643 500
Reposted fromfleurrebelle fleurrebelle viapikkumyy pikkumyy
bawisa
3751 5645 500
Reposted frommagdenvja magdenvja
bawisa
0393 a383
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viapikkumyy pikkumyy
bawisa
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viapikkumyy pikkumyy
4626 9151 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapikkumyy pikkumyy
bawisa
W psychologii jest takie pojęcie „błysk” to jest moment kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz / psycholog
Reposted frombeckycue beckycue viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
bawisa
8214 5256
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl