Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

bawisa
5360 77f0 500
Nauczycielka zaczela a dzieci dokończyły :)
Reposted frompiehus piehus viakrainakredek krainakredek
bawisa

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
bawisa
5522 0a96
Reposted frompinkclouds pinkclouds viapikkumyy pikkumyy
bawisa
każdy który dał Ci odejść był pierdolnięty ...
— Ty też.
Reposted fromordiinaryy ordiinaryy viapikkumyy pikkumyy
8330 34a9
bawisa
4869 8b35
bawisa
3411 0a09 500
Reposted frommagdenvja magdenvja
bawisa
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
bawisa
“ może nie byłeś moją pierwszą miłością ale byłeś tą przy której wszystkie inne miłości stały się nieistotne ”

<3 <3 K. :*
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
Reposted fromzoou zoou

May 10 2017

8820 7bc4 500

Kitty Cat. Taker. Avondale NZ.

bawisa
1552 4a08
bawisa
Reposted fromFlau Flau vialiteon44 liteon44
bawisa
6694 1531
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vianosmile nosmile
3927 8ec6
bawisa
3929 a48d
Reposted fromboredwithlife boredwithlife viapikkumyy pikkumyy
bawisa
bawisa


Planets Balloons T-Shirt

May 08 2017

bawisa
5261 e8c9
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadziom dziom
bawisa

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Reposted fromboredwithlife boredwithlife viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl