Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2017

1100 ce89 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialenka024 lenka024
3375 a734 500

adoptpets:

Who’s a pretty boy? You are, yes you are!

Bee covered in pollen resting in the heart of a crocus flower.

Nature-loving photographer, Boris Godfroid, uses macro photography for close-up shots, posted to his website boris.godfroidbrothers.beReposted fromsehrschwul sehrschwul viahormeza hormeza
6101 b3b0 500
bawisa
8128 45a4
Reposted fromrisky risky viahormeza hormeza
bawisa
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad vialaparisienne laparisienne
9967 4262 500
Każdy z nas chociaż raz szukał miłości w przyjaźni.
— Vixen (via polski-rap-cytaty)

July 06 2017

bawisa
0377 ebfb 500
Reposted fromoutline outline viajrb jrb
9955 e489 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viawiks wiks
3399 49ca 500
bawisa
przecież nie powiem "wszystko się spierdoliło przyjedź, popotrzebuję Cię."
— ugryzłam się w język
Reposted fromkillme killme vialadia ladia
bawisa
9398 26ae
Reposted fromlikeaghost likeaghost viaZlaKobieta ZlaKobieta
bawisa
Nie chodzi nawet o seks. Mam to gdzieś. To nie jest najważniejsze. Najważniejsze to budzić się z kimś. Spać przytulonym, przytulanie jest ważne. Świadomość, że jeżeli przyjdą potwory, ktoś z tobą jest. To metafora. Potworów nie ma. Budzisz się rano, z ciepłym ciałem,czujesz oddech kochanej osoby na swoim ramieniu. To jest to.
— "Wyśnione miłości"
Reposted fromonzuiver onzuiver viasilence89 silence89
bawisa
bawisa
Nie żałuj, nigdy nie żałuj, że mogłeś coś zrobić w życiu, a tego nie zrobiłeś. Nie zrobiłeś, bo nie mogłeś
— Stanisław Lem
Reposted frommademoiselle-j mademoiselle-j viathenatuss thenatuss
bawisa
8426 0570
Reposted fromShini Shini viathatwasntadream thatwasntadream
bawisa
1450 d238
the distance is only physical, my love.
Reposted fromryjonka ryjonka viathenatuss thenatuss
bawisa
0206 b40f
Reposted fromjethra jethra viaZlaKobieta ZlaKobieta
bawisa
5971 a04c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaavooid avooid
4989 f9ee 500
Reposted fromamatore amatore viatimetobegin timetobegin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl