Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2017

5419 5e0e
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viaponurykosiarz ponurykosiarz

August 15 2017

1900 8c56 500
Reposted fromamatore amatore viapikkumyy pikkumyy
bawisa

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viapikkumyy pikkumyy
bawisa

August 04 2017

bawisa
Ponad dwa lata nie byłam tu aktywna. Jednak w sumie nic sie nie zmieniło, tęsknoty wciąż te same.
Reposted fromraita raita viapikkumyy pikkumyy
bawisa
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viapikkumyy pikkumyy
bawisa
2477 3a41 500
Reposted frommikouai mikouai viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
Różnicą między tym, kim jesteś, a tym, kim chciałabyś być, jest to, co robisz.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
1313 bca4
bawisa
9287 fba9 500
1 VIII 44/...
bawisa
bawisa
- dlaczego to zrobiłeś?
- są dwa powody:
1. bo chciałem
2. bo mogłem
Reposted fromspes spes viapikkumyy pikkumyy
bawisa
bawisa
bawisa
0412 f824
Reposted fromkotowate kotowate viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
3424 a3ce
Reposted fromretaliate retaliate viaponurykosiarz ponurykosiarz
6560 b640
Reposted fromunco unco viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 17 2017

bawisa
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl