Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2018

bawisa
2265 bd04
Reposted fromomphh omphh viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
2278 74da
Reposted fromomphh omphh viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
1577 998e
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz

June 11 2018

bawisa
Hubert Solczyński
Reposted fromcorvax corvax viaKret Kret
bawisa
0319 b06b 500
Reposted fromFlau Flau viaagatojaa agatojaa
bawisa
bawisa
bawisa
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
bawisa
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie

June 10 2018

3182 ca29 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viakrolowa-sniegu krolowa-sniegu
bawisa
0623 1397
Reposted fromdusielecc dusielecc viapikkumyy pikkumyy
bawisa

W tym miejscu chciałabym Was poprosić, abyście nie zgadzały się na coś, co Was rani, tylko dlatego, że robi to Wasz mąż, chłopak, ojciec czy szef. Nic nie zmieni się na lepsze, jeśli zaciśniecie zęby i przemilczycie sprawę. Macie prawo się bronić i walczyć o swoje szczęście. Jeśli tego nie zrobicie, znajdą się kolejni mężczyźni, którzy będą krzywdzić Wasze siostry, koleżanki czy córki.

— Elżbieta Rodzeń - "Przyciąganie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapikkumyy pikkumyy

June 09 2018

bawisa
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
7949 1a62
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
7887 13ae
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
0319 b06b 500
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
0995 6666
Reposted fromseaweed seaweed viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
8051 a4a3
Reposted fromTLC2 TLC2 viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...