Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

bawisa
1879 31d5 500
Taken by Chris Holmes while swordfishing off the coast of Nova Scotia
Reposted fromFienrira Fienrira viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
7830 fe89 500
Reposted frommopsmopski mopsmopski viaponurykosiarz ponurykosiarz

July 03 2018

bawisa
bawisa
Nie jestem pewna czy to my jesteśmy napaleni i zboczeni przez obrazki z zupy które repostowane czy nie przewijają sie od kilku lat. Czy zupa pełna jest tego przez nas.. wiecznie głodnych dotyku, czułości, namiętności.. zboczeńców.
— mysli nie dopuszczam raczej
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viapikkumyy pikkumyy

June 27 2018

bawisa
8065 cf81
Reposted fromvillablaa villablaa vianiezwyykla niezwyykla

June 25 2018

bawisa
bawisa
7785 ed7f 500
Reposted fromSanthe Santhe viastraycat straycat
bawisa
0015 9ebf
Reposted fromsilkydreams silkydreams viastrzepy strzepy
bawisa
bawisa
5540 1e3c 500
Reposted frombirke birke viastraycat straycat

June 24 2018

5737 50d8 500

sydmarch:

fullmetalfisting:

We accidentally became a Monet piece today

we were a performance piece for real

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaaynis aynis

June 23 2018

bawisa
bawisa
3114 5df5
Reposted from4777727772 4777727772 viaponurykosiarz ponurykosiarz

June 20 2018

bawisa
Nie zakochuj się w kobiecie, która czyta, w kobiecie, która czuje zbyt wiele, w kobiecie, która pisze. Nie zakochuj się w kobiecie wykształconej, czarodziejce, szalonej. Nie zakochuj się w kobiecie, która myśli, która potrafi wiedzieć, zdolnej wzbić się do lotu, w kobiecie, która ma wiarę w siebie. Nie zakochuj się w kobiecie, która śmieje się lub płacze, gdy się kocha, w kobiecie, która kocha poezję (są one najbardziej niebezpieczne) lub w kobiecie, która może stać pół godziny przed obrazem, która nie może żyć bez muzyki. Nie zakochuj się w kobiecie intensywnej, zabawnej, błyskotliwej, zbuntowanej, zuchwałej. Niech nigdy nie zdarzy ci się zakochać w takiej kobiecie. Bo gdy zakochasz się w tego typu kobiecie, czy pozostanie z tobą czy nie, czy będzie cię kochać, czy nie, od takiej jak ta kobiety nigdy nie wrócisz wstecz. Nigdy.
— Aaron Killakat
bawisa
0957 3a85
Reposted fromcalifornia-love california-love viastrzepy strzepy
bawisa
0163 6683 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaNayu Nayu
bawisa
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
bawisa
Reposted fromthedogs thedogs viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...