Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2019

bawisa
1146 09b6 500
bawisa
bawisa
bawisa
0072 4f13 500
Reposted fromelles elles viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
5246 592a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
bawisa
1704 3ecc 500
Reposted fromvideogames videogames viaponurykosiarz ponurykosiarz
bawisa
7082 89da
bawisa
8268 bfa8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamdreamer iamdreamer
bawisa
Inny chłopiec powiedział, że miłość jest wtedy, kiedy pomagasz komuś płakać, gdy jest mu źle. Czyli jesteś z nim, gdy świat się wali, a nie wtedy, gdy zakochani otwieracie szampana.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
bawisa
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaiamdreamer iamdreamer
bawisa
5261 be96 500
Reposted fromsheismysin sheismysin viaiamdreamer iamdreamer
bawisa
Dobrze mi z moim mężem: podoba mi się jego ciepło, jego wielkie ciało, jego obecność, jego żarty i historyjki, i to, co czyta, i to, że lubi spacerować i chodzić na ryby i lubi świnie, i lisy, i małe zwierzęta, i jest szczery, i nie jest zarozumiały ani żądny sławy, i okazuje mi swoje zadowolenie, kiedy mu gotuję, i radość, kiedy jestem czymś zajęta, wierszem lub ciastem, i jest zmartwiony, kiedy jestem nieszczęśliwa, i chce zrobić cokolwiek, żebym mogła zwyciężać w swoich wewnętrznych zmaganiach i rozwijać w sobie odwagę i filozoficzny dystans. Kocham jego dobry zapach i ciało, które pasuje do mojego, jakby je robili na miarę razem z moim. Te pojedyncze kawałki, które można czasami znaleźć u tego lub tamtego chłopca, które sprawiały, ze stawałam się ich kawałkiem, wszystkie zebrały się w moim mężu. Więc nie chcę już niczego szukać: nic więcej mi już nie potrzeba.
— Sylvia Plath, Dzienniki, piątek, 12 grudnia 1958.
Reposted frommhsa mhsa viaiamdreamer iamdreamer
bawisa
6588 7bfa 500
bawisa
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaponurykosiarz ponurykosiarz

February 27 2019

bawisa
2716 e1e9
Reposted fromretaliate retaliate viaponurykosiarz ponurykosiarz

February 21 2019

bawisa
9321 e1e3 500
Reposted fromsoftboi softboi viaiamdreamer iamdreamer

February 19 2019

bawisa
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy

November 17 2018

bawisa
1680 2724
Reposted frommalice malice viavertheer vertheer
bawisa
Reposted fromFlau Flau viadirtyliar dirtyliar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...